Dla Dzieci

Zajecia terapeutyczne dla dzieci

Przeznaczone sa dla dzieci, u których wystepuja problemy emocjonalne, lek, nadpobudliwosc, niesmialosc, trudnosci adaptacyjne lub trudnosci w radzeniu sobie ze zloscia.

Celem zajec jest stymulowanie ogólnego rozwoju dzieci, wyrównanie dysharmonii rozwojowych, ksztaltowanie osobowosci i rozbudzanie ciekawosci poznawczej.

Podczas zajec realizujemy specjalny program, który obejmuje m.in.: terapie ruchowa, plastyczna, muzyczna, terapie zabawa oraz elementy cwiczen relaksacyjnych. W trakcie zajec dziecko nabywa umiejetnosc kontrolowania wlasnych emocji i zachowan, moze rozladowac nagromadzona energie i odreagowac napiecia emocjonalne, wzmacnia poczucie wlasnej wartosci i uczy sie nawiazywania dobrego kontaktu z otoczeniem.

Zamierzone efekty osiągamy poprzez:

  • cwiczenia prowadzace do poznania wlasnego ciala
  • cwiczenia pomagajace zdobyc pewnosc siebie i poczucie bezpieczenstwa w otoczeniu
  • cwiczenia ulatwiajace nawiazywanie kontaktu i wspólpracy z partnerem i grupa
  • cwiczenia twórcze
  • cwiczenia tematyczne

Formy zajec pozwalaja ksztaltowac wiele sfer rozwojowych, między innymi sprawnosc motoryczna, operacje myslowe i inne procesy poznawcze, doskonalenie mowy, sprawność manualna, a także kształtowanie ról spolecznych.

Zajecia terapeutyczne maja charakter indywidualny lub grupowy. Prowadzone sa przez terapeutów doswiadczonych w pracy z dziećmi.