Tajemnica Zawodowa

Każda osoba zgłaszająca się do Polskiego Ośrodka Psychologicznego powinna mieć świadomość, że psychologa prowadzącego terapię oraz inne osoby z naszego zespołu – obowiązuje tajemnica zawodowa.
Mówi o tym art. 21 Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa: “Psychologa obowiazuje przestrzeganie tajemnicy zawodowej. Ujawnienie wiadomosci objetych tajemnicą zawodową może nastąpić jedynie wtedy, gdy poważnie zagrożone jest bezpieczeństwo klienta lub innych osób. Jesli jest to mozliwe, decyzje w tej sprawie nalezy dokladnie omówic z doswiadczonym i bezstronnym kolega. Materialy poufne powinny byc komisyjnie zniszczone, jezeli zaistnieja warunki grozace ich ujawnieniem.”

Informacją poufną jest nie tylko to, o czym klient mówi, ale równiez to, że w ogóle przychodzi do psychologa.

W naszum Ośrodku kierujemy się zasadą, iż naczelną wartoscią w ramach podejmowanych dzialań jest dobro drugiego czlowieka: we wszystkich naszych staraniach respektujemy podstawowe wartosci zwiazane z drugim czlowiekiem, jego godnosc, podmiotowosc, autonomię, prawo do intymności i poufności, prawo samostanowienia i kierowania sie wlasnym systemem wartosci.

Osoby zgłaszające się do naszego Ośrodka mają prawo do zachowania anonimowości.